Pt viết

Bài của PT John Nguyễn Định, source là website của Thầy Định: http://www.chiaseloichua.com

Cảm nghiệm Sống # 75 :
THÔNG BÁO TIN MỪNG# 51 – Website ChiaseLoiChua.com
“BÀN TIỆC LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH”

ducme
Các nghị phụ Thượng Hội Đồng Giám Mục thứ 12 về Lời Chúa trong Gia đình, đã nhận định và ước ao mỗi Gia đình có một cuốn Kinh Thánh riêng, và cổ võ việc đọc Kinh Thánh trong gia đình :
1- Sự hiểu biết về Lời Chúa: gần đây tại 10 nước Âu Châu cho thấy sự kèm hiểu biết của các Tín hữu về những ý niệm sơ đẳng liên quan tới Kinh Thánh. Sự kém cỏi như thế là mảnh đất màu mỡ cho các Giáo phái Kitô khác phat triển như Tin Lành, Anh Giáo…Nên để ý tới khía cạnh đại kết đó, vì sự chú ý tới Lời Chúa sẽ làm cho Giáo hội xích gần lại các hệ phái Kitô khác trong sự tìm kiếm chung.
2- Các khoá học Kinh Thánh: Giáo hội có nhiều học viện với những môn học biệt lập; nhưng lại coi nhẹ những kiến thức căn bản về Kinh Thánh, không thực thi được điều cần có về phương diện Mục vụ Kinh Thánh. Nên cần có những khoá học về Kinh Thánh mà không cần phải có bằng cấp, như thế mọi Tín hữu có thể tham dự các khoá học đó dễ dàng hơn ở mọi Cộng đoàn, mọi Giáo xứ…
3- Đức Mẹ đón nhận Lời Chúa: Mẹ là mẫu gương cho các Tín hữu trong việc nghe Lời Chúa, là chìa khoá để hiểu Kinh Thánh, giữ và suy đi lại nghĩ trong lòng (Lc 2, 19). Qua sự kết hợp với Lời Chúa của Mẹ, bạn có thể đọc Kinh Thánh và hiểu rõ về Chúa Kitô qua việc suy niệm các mầu nhiệm trong khi đọc Kinh Mân Côi. Vì Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo hội dạy bạn lắng nghe, đón nhận và can đảm công bố Lời Chúa một cách trọn vẹn cho người khác nữa.
4- Cha Lucien Legrand nói: Người Tin Lành học Kinh Thánh, người CG nói về Kinh Thánh. Tin lành nhớ thuộc lòng, trưng dẫn phần lớn Kinh Thánh, còn chúng ta không thể trưng dẫn một câu Kinh Thánh chính xác. Chúa Giêsu là nhà kể chuyện rất tài tình, còn ta nói chuyện về Ngài đôi khi nhạt nhẽo, dạy luân lý một cách tầm thường không có sự sống, biến Lời Chúa thành trừu tượng.
5- Đức Cha Ignatius Kaigama đề nghị: Mỗi Tín hữu Công giáo cần có một cuốn Kinh Thánh riêng để chắc chắn giúp họ yêu mến và sống Lời Chúa. Nhất là khi họ phải biết đọc Kinh Thánh trước khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Thêm Sức và phép Hôn phối.
Riêng các em nhỏ, cha mẹ phải giữ cho con đến khi em có thể đọc được. Chúng tôi cũng khuyến khích các Gia trưởng đặt Kinh Thánh trên bàn thờ và chia sẻ Kinh Thánh tại gia trong giờ cầu nguyện chung, để Lời Chúa là sức sống cho các phần tử trong Gia đình.
6- Đức Thượng Phụ Bartolomaios I: Giáo Chủ Chính Thống được Đức Thánh Cha mời tham dự Thượng HĐGM nhận định rằng: “Chúng ta đã hành động một cách kiêu hãnh và dửng dưng đối với thiên nhiên thụ tạo, từ chối chiêm ngưỡng Lời Chúa trong các đại dương trên trái đất. Chúng ta đã chối bỏ chính bản chất, vốn đã kêu gọi chúng ta khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa, nếu chúng ta muốn trở thành những người tham gia vào bản tính Thiên Chúa.” (2 Pr 1, 4)
7- Sứ điệp Thượng HĐGM: Các nghị phụ nhấn mạnh sự kiện Lời Chúa có trước và vượt ra ngoài Kinh Thánh; lịch sử cứu độ và một nhân vật là Đức Giêsu Kitô. Lời Thiên Chúa nhập thể làm người . Vì thế, người đọc Kinh Thánh luôn luôn cần khiêm tốn và lắng nghe Chúa Thánh Linh dẫn dắt đến chân lý toàn vẹn (Ga 16, 13).
Các Tín hữu dù là người đơn sơ nhất cũng nhớ rằng Lời Chúa mang hình thức những lời cụ thể, để mọi người nghe và hiểu. Đừng chỉ hiểu theo nghĩa đen và cần phải hiểu theo nghĩa bóng. Tín hữu cần đi tham dự đầy đủ bữa tiệc Lời Chúa, là phần đầu của Thánh lễ với ba bài đọc và bài giảng, để lắng nghe, nhớ và đem thực hành.
8- Bàn tiệc Lời Chúa trong Gia đình: Các gia trưởng được coi như là Linh mục tại gia, có trách nhiệm giữ gìn Kinh Thánh, hãy đọc và cùng nhau chia sẻ giữa cha mẹ, vợ chồng con cháu trong các buổi sinh hoạt và giờ kinh tối Gia đình. Hãy thinh lặng và lắng nghe thật sự với cái tai con tim, là cả tấm lòng, để Lời Chúa thấm nhập, ở lại và sống với mọi người. Đoạn Kinh Thánh vừa đọc sẽ trở thành những chứng tá sống động ở trong Gia đình và ngoài xã hội.
9- Các cha mẹ là Linh mục Gia đình: Hãy làm cho Lời Chúa vang dội vào đầu mỗi ngày trong vợ chồng, con cháu, vào các buổi tối, là sức sống dồi dào của mọi phần tử trong Gia đình. ( Ga 10, 10)
Mỗi giờ, hàng ngày, hằng tuần, hằng tháng, Gia đình tôi hãy là một Gia đình êm ấm trong thanh bần, cùng Mẹ Maria suy gẫm Lời Chúa với Thánh Giuse để đem ra thực hành. Như thánh Phaolô đã xác quyết: “Chân đi giầy là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an…Hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.” (x. Ep 6, 14-17)

Đầy tớ : Định Nguyễn – Mời thăm : http://www.ChiaseLoiChua.com


 

 

Các bài viết sau đây đã được đăng tải tại photevnusa.org.
Xin cám ơn photevnusa.org

Ban TT Liên Lạc.


 

– Đau Khổ Đối Với Người Tín Hữu – Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
– Ngài Là Ai? – Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
– Cho Kẻ Đói Ăn – Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

A Straight Talk from Our Lord Jesus Christ.  17th Sunday OT, Year A. Deacon Dominic Thương Hoàng

– Hãy trở nên tốt khi còn cơ hội – Pt. Đặng Phi Hùng  – posted July 24, 2014
– What Do We Need to Do to Inherit the Heavenly Kingdom? – Pt. Phạm Thể, July 2014


 

– Một trang dẫn đến các bài của Phó tế Nguyễn Mạnh San.  Many many essays.

Solemnity of St. Peter & St. Paul – Pt. Hoàng Thương
– We Are Called to Transform The Culture – Pt. Hoàng Thương
– Thánh Giá của Chúa và Đau Khổ của Tôi – Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
– The Samaritan woman: The Model of Encountering Jesus in the Sacrament of Reconciliation  – Pt. Hoàng Thương
– Gặp Gỡ Đức Kitô: Thay Đổi Toàn Diện – Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
– Đổi Mới – Pt. Đắc Cao
– Môn Đệ của Chúa Giêsu – Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
– Chứng Nhân – Pt. Đắc Cao
– Dọn Đường – Pt. FX Nguyễn Văn Đức
– Christ the King – Pt. Hoàng Thương
– Vua Kitô – Hai Hình Ảnh Một Cuộc Đời – Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
– Cầu Nguyện Với Thái Độ Nào Để Đẹp Lòng Chúa – Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
– Pray Always Without Becoming Weary – Pt. Gioan Vũ Hiến
– They Are Justified Freely by Jesus’ Grace & His Redemption – Pt. Gioan Vũ Hiến
– Đức Tin & Thử Thách – Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
– We Are Stewards of God – Pt. Gioan Vũ Hiến
– Người Quản Lý Khôn Ngoan – Pt. Joseph Huỳnh Văn Ngọc
– Thiên Chúa là Chủ Duy Nhất – Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
– Lòng Nhân Từ Vượt Thắng Sự Công Bằng – Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
– True Discipleship – Pt. Phạm Thể
– Kiên Trì Theo Chúa – Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
– Thế Nào Là Từ Bỏ – Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
– Chiếc Áo Khiêm Nhường – Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
– Cửa Hẹp hay Thiên Đàng – Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
– The Assumption of the Blessed Virgin Mary – Dcn. Vincent Đàm Hữu Thư
– How Are You Preparing for Jesus’ Return?  – Pt. Phạm Thể
– Bác Ái – Pt Đắc Cao
– Người Tín Hữu Với Năm Đức Tin – Pt Phêrô Đặng Phi Hùng
– Sự Khôn Ngoan – Pt Đắc Cao
– Phải Giữ Mình Khỏi Mọi Thứ Tham Lam – Pt Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
– “Tảng Đá Mà Thợ Xây Loại Bỏ…” – Pt Giuse Huỳnh Ngọc
– Be Persistent in Your Prayers – Pt Phạm Thể
– Cầu Được Ước Thấy – Pt Phêrô Đặng Phi Hùng
– Welcoming the Lord– Dcn. John Vũ Hiến
– Hiếu Khách Thật Sự – Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
– Yêu Thương Như Người Samarian Nhân Hậu – Pt Phêrô Đặng Phi Hùng
– Who Is My Neighbor? – Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
– Chúa Chạnh Lòng Thương – Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
– Người Samaritanô Tân Thời – Pt Giuse Trần Văn Nhật
– Don’t Lose Our Identity – Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
– Thầy Là Ai? – Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
– Encountering Jesus – Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
– Hear the Word of God and Observe It – Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
– Có Cần Thiên Chúa Ba Ngôi? – Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
– Don’t Miss the Best Time Ever! – Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
– God’s Incarnation the Glorification of Our Human Destiny! – Dcn Vincent Đàm Hữu Thư

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s